adj. s.

Բոլորակ ձեւ, եւ ձեւով.

Քանզի միշտ բոլորակաձեւն քան զուղղագիծսն ի տեւելն հաստատուն է. (Փիլ. լիւս.։)

Երկնից գոլ բոլորակաձեւ. (Առաք. մոլ.։)

Աշխարհս բոլորակաձեւ է, գնդաձեւ. (Կեչառ. Պտմ. աղեքս.։)