ԲՆԱԿԵՑՈՒՑԻՉ ԲՆԱԿԵՑՈՒՑՈՂ. Բերօղ զմարդիկ ի բնակել ի քաղաք նոր. հիմնադիր.

Զենեայ ասէ լինել բնակեցուցիչ քաղաքին։ Բնակեցուցիչ քաղաքին զՌոմոս յայտ առնէ։ Այլափոխ ասեն զբնակեցուցչաց քաղաքին. (Եւս. քր.։)

Դժուարին լինիցի բնակեցուցողին, եւ օրինադրին. (Պղատ. օրին. ՟Դ։)