ԲՆԱԲԱՆԵԼ. cf. ԲՆԱԽՕԵԼ.

Կամեցաւ եւ զեւրոպոսի բնութիւնն բնաբանել. (Նոննոս.։)

Գլուխն առաքելոց Պետրոս՝ ոչ յերեւելին յառելով ըստ երեւելոյն ինչ բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին. (Խոսրովիկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սկզբնաբանեմ, եցի

Voir tout