adj.

spotted, Stained, faulty

Other definitions containing this entry

Բծաւոր

cf. Բծախառն.


Voir tout

adj.

Ուր իցէ բիծ ինչ խառնեալ. արատաւոր, աղտեղեալ. աղտոտ.

Զառաջին յիշատակ մեղացն՝ ի միտս նորին բծախառն՝ նորոգել։ Բծախառն յիշատակ. (Լմբ. սղ.։)