adj.

ἁγαθαρχικός boni principii Սեպհական պետի բարեաց. աստուածային. աստուածպետական.

Զբարեպետական եւ զգերագոյն բարին կարդալով զերրորդութիւնն. (Դիոն. ածայ.։)