cf. ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ. մ.

Բազմապատկաբար ընտրութեամբք փորձեալք. (Նար. առաք.։)

Բազմապատկաբար տալով. (Վրդն. ել.։)

adv.

ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱԲԱՐ մ. Բազմապատկութեամբ ըստ թուաբանից.

Ի հնգէ սկիզբն արարեալ բազմապատկաբար, աւարտեցաւ բոլորաբար ի նոյն հինգ. որպէս, հնգիցս հինգ՝ քսան եւ հինգ. (Սահմ. ՟Ժ՟Է։)