adj.

Է մակադրական անուն հին երաժշտի առ հելլենացիս. ըստ յն. Πολυΐδιος Πορφυρίφωνος զոր այսպէս նկարագրէ Մագիստրոս ն մեր ի ԹՂԹ. ՟Լ՟Զ.

Պորփիւռիփոնոսն ի պելովպէ հանդիսացեալ, ընդ հաւս ի գարնանային յեղանակին փողէր, եւ ի փողսն սրնգէր. իսկ լեզուովն ճռուողէր ... զսա ասեն եռասեռեան, եւ բազմայատուկ, եւ անհատական ... (զի) պատկանեալ քատակէր իւրաքանչիւրոցն ձայն ըստ տեսակի յատուկ։