va.

to give, to announce good news.

ն.

Բանս աւետեաց ասել. աւետել. աւետարանել.

Յառաջագոյն զծնունդ նորա աւետաբանէ. (ՃՃ.։)

Զոր մարդարէն ի դէմս մեր աւետաբանեաց, արի՛ երուսաղէմ. (Անան. ի պետը։)

Հրեշտակապետն աւետաբանելով։ Տեսլեամբ հրեշտակի աւետաբանել (կր). (Ճ. ՟Գ.։) (Տօնակ.։)