չ. ն.

cf. ԱՒԱՉԵԼ կամ ԱՒԱՋԵԼ. Մրմնջել. երգել. եղանակել ձայնիւ.