s.

old age.

s.

Աւագութիւն. երիցութիւն. ծերութիւն.

Ըստ գեղեցիկ ի մանկութէ մինչեւ յաւագոյթ սննգեանն. (՟Բ. Մակ. ՟Զ. 23։)

Ի մանկութենէ մինչեւ յաւագոյթս. (Շ. ատեն.։)