cf. ԱՐՕՐԱԴԻՐ (ԱՌՆԵԼ).

Ըզբոլոր ապառաժուտն արօրադրելով կակղել. (Պիտ.։)

Արօրադրեցին զազգն՝ որ մօտահասք էին. (Ճ. ՟Ա.։)

Որ արօրադրեալ միշտ՝ եւ մշակես զսահմանս հոգւոց։ ըզկարծրացեալ մտացս անդաստան արօրադրեալ հերկեցին. (Նար. ՟Ժ՟Ը. եւ Նար. առաք.։)

Այսպէս պիտոյ է արօրադրիլ ամենայն ոգւոյ. (Խոսր.։)

Արօրադրեալ լիցի հաւատացելոց ի Քրիստոս քաղաքավարութիւն. (Նիւս. ի թէոդոր.։)