s.

pizzle;
whip.

s.

νεῦρον nervus ջիլ արջառոյ. անդամ ցլու՝ չորացեալ խստապինդ, որ է գործի սաստիկ գանից.

Հարուածեսցին մտրակօք արջառաջալաց. (Յհ. կթ.։)

Հարկանել արջառաջլօք. (ՃՃ. ստէպ։ եւ Վրք. հց. ՟Ը։)

adj.

Եւ ա. իբր Արջառաջալային.

Արջառաջիլ տանջանարանք (կամ հարուածք). (Ոսկ. լուս.։)