s.

Venus, Lucifer;
devil.

ԱՐՈՒՍԵԱԿ. որպէս արեգակն. արեւ.

Ականն արեւու ստեղծականն արուսեակի։ Ի թիւս չափոյ շրջանակի հոլովման արուսեկի։ Արուսեակն սկայընթաց՝ լծակցութեամբ ընկերին իւրոյ լուսնոյ. (Նար. յիշ. եւ Նար. խչ. եւ Նար. առաք. եւ Նար. մծբ.։)

Սպասէնա արուսեկին, որ է արեգակն արդարութեան. (Համամ առակ.։)

Տըւնջենային արուսեակ. (Լաստ. ՟Ժ։)

(Որպէս եւ Սուիտաս ի բռ. յն. դնէ, թէ արուսեակն վարի երբեմն որպէս զարեգակն. եւ ի Լտ. մաշտոցի ասի զՔրիստոսէ.

Արուսեակ անմուտ)։