adj.

industrious, who works diligently, skilful, ingenious, artful.

adj.

φιλότεχνος artis studiosus Սիրող արուեստի. փոյթ յարուեստս եւ յուսումն. ուսումնասէր.

Բաղձալի արհեստասէր համբակաց. (Պիտ.։)

Զարուեստին ծառոյ պտուղս ներադրէ յարուեստասէրն. (Յհ. կթ.։)