adv.

skilfully, ingeniously, with art.

cf. ԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՐ.

գեղեցիկ եւ արուեստապէս ունի։ Պատեն ոտիւքն արուեստապէս կարթելով. (Փիլ. սամփս. եւ Փիլ. լիւս.։)

Ձեռն արուեստապէս բազում անգամ շարժի. (Նիւս. կազմ.։)

Արուեստապէս որոշեսցեն զքարոզչացն հոգիսն ի միմեանց. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Կ՟Բ։)

Արհեստապէս ճարտասանել. (Պիտ.։)