s.

companion, associate in the same art.

adj.

ὀμότεχνος artis socius Համարուեստ. որ զնոյն արուեստ վարէ.

Զի կարասցեն զարուեստակիցսն ի տագնապէն ապրեցուցանել։ Եթէ արուեստագէտք առ արուեստակիցսն այնչափ խնամակալութիւն ցոցանեն։ Ժողովէին մաքսաւորքն առ արուեստակիցն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 15։ ՟Բ. 5։)

Յանդիմանեցսի յիւրոց արուեստակցացն. (Եզնիկ.։)

Ներկող ոմն մեռաւ, եւ եկեալ արուեստակիցքն նորա բացին զտապանն. (Լմբ. ի գր. պապ.։)

ἁντίτεχνος artis aemulus Նախանձակից ի նմին արուեստի.

Որպէս հասարակաց յարուեստսն փորձքն՝ նախանձու օինակ առ արուեստակիցսն. (Բրս. հց.։)