s.

silver-smith;

adj.

silver.

adj. s.

ἁργυροκόπος conflator argenti Որ գործ է սպաս արծաթի. արծթէ բան շինօղ.

Զուր աշխատի արծաթագործն. (Երեմ. ՟Զ 29։)

Դեմետրիոս ոմն անուն՝ արծաթագործ. (Գծ. ՟Ժ՟Թ 24։)

Արծաթագործն եւ պղնձագործն. (Եզնիկ.։)

Ամբարտաւանէր գործովն եւս ի վերայ արծաթագործաց. (Մխ. առակ.։)

ԱՐԾԱԹԱԳՈՐԾ. Գործեալ յարծաթոյ. արծաթի. արծըթէ շինած.

Արծաթագործ պատկեր. (Ագաթ.։)

Զարդս ոսկեզարդս, եւ արծաթագործս. (Արծր. ՟Գ 2։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արծաթագործութիւն, ութեան

Voir tout