adj.

sanguine, full of blood.

adj.

Նոյն եւ ռմկ. Արիւնազանգ. արիւնաթաթախ.

Հանդերձ արիւնոտ. (Լմբ. համբ.։)

Խնդրեաց զտէգն արիւնոտ, եւ համբուրեաց. (Վրդն.)

Ոչ զշրթունսն արիւոտ տեսանես. (Ոսկ. մ. ՟Բ 5։)

Յետոյ լուանային զարիւնն (սրսկեալ), եւ ոչ եթէ արիւնոտ մնային. (Ոսկ. եբր.։)

Ոչ եթէ արիւնոտ շրջէր հանապազ. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ը։)

Եւ Արիւնաւոր.

Դառնամազձքն բարկացկոտք լինին, եւ արիւնոտքն ցանկասէրք. (Լմբ. առակ.։)