adj.

watered with blood.

adj.

Արեամբ ոռոգիչ, եւ ոռոգեալ. արիւնաշաղախ.

Առ իմէ՞ շախես զընդհանրատարած բնակութիւն արիւնոռոգդ ոռոգմամբ. (Պիտ.։)