adj.

responsible for blood shed.

adj.

որ եւ ԱՐԵՆԱՊԱՐՏ. Պարտական արեան. արիւնահեղ.

Փախստականք յաշխարհէն՝ արիւնապարտք. (Փարպ.։)

Արիւնալից արիւնապարտ մարմինն. (Արծր. ՟Դ 8։)

Արիւնապարտք լինին ըստ մարգարէին ի ծուլանալն. (Խոսր.։)