adj.

who has much blood, sanguine.

adj.

Ոյր արիւնն է առատ՝ յառոյգ հասակի.

Ի ձեռն ջերմեռանդն եւ արիւնաշատ կուսին. (Եփր. թագ.։)

Պիտոյ եղեւ աղջիկ մի կոյս եւ արիւնաշատ, զի ջեռուսցէ զնա. (Տօնակ.։)