adj.

coloured with blood.

adj.

Ներկեալ կամ գունեալ արեամբ. արիւնազանգ, եւ արիւնագոյն.

Տեսեալ զնա արիւնաներկ մարմնով. (Վահր. յար.։)

Արիւնաներկ սուսեր (խաչի). (Բենիկ.։)

Մասն ի կենաց փայտէն արիւնաներկ. (Վրդն. աշխարհ.)

Արիւնաներկ շրթամբք, կամ հանդերձիւք. (Խոր. հռիփս.։ Գանձրն.։)

Յարիւնաներկ ծաղկաց ծիրանացեալ։ Արիւնաներկ մանուշակագոյն. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)

Արիւնաներկ ձեր պատմուճանի. (Գանձ.։)