adj.

bleeding, bloody.

adj.

Ուր իցէ հոսումն արեան իւիք օրինակաւ.

Յարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս։ Ծիւրական ախտիւք պաշարեալ, դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ. (Պիտ.։)

Պատառեալ արիւնահոս. (Սիսիան.։)