adj.

oriental, eastern;
հողմն —, east-wind;
երկիր, կողմն —, East, eastern region.

adj.

cf. ԱՐԵՒԵԼԵԱՅ.

Աշխարհս արեւելեան. (Յհ. կթ.։)

Արեւելեան կողմն աշխարհիս. (Ժմ.։)

Արեւելեան արեգականն ճառագայթ. (Շար.։)

ԱՐԵՒԵԼԵԱ ՑՕՂ. Ցօղ իջեալ ընդ արեւագալն կամ մօտ յելս արեւու.

Բազմազան անուշահոտ բուսակօք զարդարէի ի ձեռն արեւելեան ցօղոյ. (Պիտ.։)