adj.

given by the creator.

Other definitions containing this entry

Արարչաւանդ

cf. Արարչատուր.


Voir tout

adj.

Տուեալ յարարչէն. աստուածատուր.

Արարչատուր փառք, փառաւորութիւն, կտակ. (Մամբր.։ Թէոդոր. խչ.։ Նար. խչ.։)