s.

creator, author.

s.

γενεσιάρχος. originis princeps. Սկիզբն եւ առաջին պատճառ արարչութեան.

Որ գեղեցկութեան արարչապետն է՝ նա հաստատեաց զնոսա. (Իմ. ՟Ժ՟Գ 3։)