adj.

who writes the creation of the world (Moses).

adj.

Պատմօղ զարարչութենէ արարածոց. մակդիր Մովսեսի։ ՃՃ.։

Արարածապատումն Մովսէս զտիւ եւ զգիշեր ի մի համար առնու. (Ի գիրս խոսր.։)