adj.

that walks fast, quick, nimble.

Other definitions containing this entry

Արագոտն

cf. Արագաքայլ.


Երագաքայլ

cf. Արագաքայլ.


Voir tout

adj.

Արագ ի քայլս. արագընթաց. արագախաղաց.

Արագաքայլ տարր (արեգակն). (Լաստ. յիշ.։)

Արագաքայլ արշաւանօք անցեալ դնացից ընդ շարադրածս անցնիւր պատմագրաց. (Արծր. ՟Ա. 8։)