adj.

that speaks rapidly.

adj.

γοργός. acer, vividus. Որ արագ արագ խօսի. լեզուանի

Ո՞ւր արագախօս. լեզուն. ահա լռեաց. (Ոսկ. համբեր.։)

Նոցայոցն (յանցանաց) որոց ոչինչ կտրեմք օգտել, արագախօս լինիմք. (Լմբ. պտրգ.։)