adj.

that fades, withers or dries soon.

adj.

Որ արագ խամրի. դիւրաթառամ.

Ըստ վայելչութեան վաղահասուկ եւ արագախամուր ծաղկանցն են վայելչութիւնք մարդկութեան մերոյ. (Վեցօր. ՟Ե։)