adj.

that moves, stirs quick.

Other definitions containing this entry

Երագախաղաց

cf. Արագախաղաց.


Voir tout

adj.

εὑκίνητος. mobilis, agiis. Որ արագ յառաջ խաղայ. արագաշարժ. վաղանցուկ. սրընթաց.

Արագախաղաց լինել հոլով մամբ. (Պիտ.։)

Արագախաղաց վայրկեանք ժամուց. (Վեցօր. ՟Զ։)