s.

carpenter, joiner.

adj.

ὐλοτόμος lignarius Որ յատաղծից գործ է ինչ կամ հիւսնէ.

Ապա թէ ոք ատաղձագործ հիւսն (յն. մի բառ) զփայտ ինչ գեղեցիկ սղոցեալ՝ քերեաց ճարտարութեամբ զամենայն կեղեւ նրոա. (Իմ. ՟Ժ՟Գ 11։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ատաղձագործութիւն, ութեան

Voir tout