s.

marauder, freebooter, straggler.

adj. s.

ἰππεύς eques. Արշաւօղ ձիով. ձիարշաւ ընթացօղ. հէն ձիով. ձիարշաւ ընթացօղ. հէն ձիաւոր.

Ասպատակաւորք ասպատակեցին ի մեզ. (Յոբ. ՟Ա 17. յն. ասպատակ արարին։)

Սկսաւ այնուհետեւ ի բազում տեղիս արձակել ղասպատակաւորսն. (Եղիշ. ՟Է։)

Ասպհատակաւորաց նորա ընդդէմ նորա զինեալ. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ասպատակաւոր ասպատակաւորք
accusatif ասպատակաւոր ասպատակաւորս
génitif ասպատակաւորի ասպատակաւորաց
locatif ասպատակաւորի ասպատակաւորս
datif ասպատակաւորի ասպատակաւորաց
ablatif ասպատակաւորէ ասպատակաւորաց
instrumental ասպատակաւորաւ ասպատակաւորաւք