s.

stable;
drove of horses, horses.

s.

ԱՍՊԱՍՏԱՆ ԱՍՊԱՍՏԱՆԻ ἰπποστασία, -σιον equile, stabulum vel statio equorum. Կայան կամ ախոռ ձիոց. (թերեւս նաեւ կոյտ կամ երամակ ձիոց).

Մինչեւ ցանկիւն դրան ասպաստանացն արեւելից. (Երեմ. ՟Լ՟Ա 40։ Ուր Մխ. երեմ.)

Ասպաստանի՝ տուն ձիոյ. այլ ի յն. լոկ, ձիոց։

Ձիոց ասպաստանս կազմելով, կերակուրս պատրաստելով։

Պատրաստ իցեն քեզ ձիք յիմոց ասպաստանաց։ (Պտմ. աղեքս.։)

Շրջել զասպաստանաւ միով արքային պարսից։ Նստէր ի տան ասպաստանին։ Գլխատէր ի ներքս յասպատանի անդ. (Բուզ. ՟Դ 16։)

Մտեալ յասպաստանն՝ ոչ հանդիպեցան ձիոյ. (Արծր. ՟Բ 3։)

Յարքունի ասպաստանէ ձիս սպիտակս ընտրեալ. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ասպաստան ասպաստանք
accusatif ասպաստան ասպաստանս
génitif ասպաստանի ասպաստանաց
locatif ասպաստանի ասպաստանս
datif ասպաստանի ասպաստանաց
ablatif ասպաստանէ ասպաստանաց
instrumental ասպաստանաւ ասպաստանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ասպաստանիկ

Voir tout