ԱՍՈՐԻՔ կամ ԵՐԿԻՐ ԱՍՈՐՒՈՑ. σύροι, συρία. syri, syria ... որպէս եւ ԱՍՈՐԵՍՏԱՆ, ԱՍՈՐԵՍՏԱՆԵԱՅՔ. ἁσσύρια, ἁσσύριοι assyria, assyrii Տե՛ս ի բռ. յտկ. ան։ Ոմանք շփոթեն կամ անխտիր վարեն զայսոսիկ անուանս. այլ բուն Ասորիք են ի սահմանս դամասկոսի, եւ Ասորեստանեայք ի սահմանս բաբելոնի։