s.

skin of a lion.

s.

Մորթ առիւծու.

Էշ արկեալ էր զիւրեաւ առիւծենի. հողմ սաստիկ հնչեաց, եւ մերկացաւ զնա յառիւծենւոյն. (Ոսկիփոր.։)

Էշ առիւծենեաւ կեղծաւորեալ. (Արշ.։)

Կեղծաւորեալ ընդ առիւծենեաւն զիս թագուցանէի. (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Իսկ որ զգեցեալն է զառիւծենի, ասի ըստ յն. λεοντόχλαινος. pelle leonina indutus.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif առիւծենի առիւծենիք
accusatif առիւծենի առիւծենիս
génitif առիւծենի առիւծենեաց
locatif առիւծենւոյ առիւծենիս
datif առիւծենւոյ առիւծենեաց
ablatif առիւծենւոյ առիւծենեաց
instrumental առիւծենեաւ առիւծենեաւք