s.

dissolution;
explication;
enigma, proverb;
— **** ***, to propose an enigma or charade, to tell a parable, to proverb.

s.

λῆμμα. lemma. Առակ, առած. հանելուկք. առասպել. մտացածին բան.

Պատմեցին քեզ առեղծուածս սնոտի. (Ողբ. ՟Բ. 4։)

Մարգարէքն քո առեղծուածս մարգարէանային. (Լմբ. ատ.։)

պարզապէս Եղծումն. եւ Դիւրեղծական ինչ.

Զորս տարագրեմք իբրեւ զգրոյ ինչ առեղծուածս. (Ասող. ՟Գ. 21։)

Եւ իբր Լուծումն. մեկնութիւն.

Որ առնիցեն առեղծուածս երազոց. (զոր եւ զկնի ասէ՝ մեկնութիւնս) (Վեցօր. ՟Թ։)