s.

livelihood, subsistence, maintenance, provision.

cf. ԱՊՐԱՆՔ, իբրու Ապրումն. զերծումն. փրկութիւն.

Հնչումն տաշելոց փայտիցն առ նոյիւ՝ յապրումն հաւատարիմ առնն։ Ապրուստ ի տուն աստուծոյ։ Խնդրեցին զապրուստ ի սրոյ քաջամարտիկ ախոյեանէն. (Արծր. ՟Դ. 11։)

Ի հաշտութիւն աստուծոյ, եւ ի յապրուստ մեր ի բարկութենէն՝ որ գալոցն է. (Տօնակ.։)

Ջանան զապրուստս անձանց փրկութեան։ Անվնաս խնամով զապրուստ ներգործեալ. (Ագաթ.։ Անան. եկեղ.։ (որք հային եւ ի յաջորդ նշ)։)

Իբր ապրանաց. կերակուր. հանդերձ. ապրուստ.

Չորիւքն դիւրաւ զապրուստ անձանց մարթի վճարել։ Շտեմարանել առ ի յապրուստ կենցաղական կարգաց. (Յհ. կթ.։)

Գտանել զապրուստ իւրեանց. (Անան. եկեղ։)

Ապրուստ կերակրոյ. (Նար. ՟Լ՟Ե։)