adj.

ἁχόρευτος. carens choreis, illatabilis. Ուր չիք պար. անմասն ի վայելչութենէ պարուց.

Վազես մոլեգնաբար, եւ պարես զանպարելին. (Բրս. արբեց.։) (այսինքն գինովի պէս կըցաթկըտես։)