ԱՆՇԵՂԵԼԻ գրի եւ ԱՆՇԵՂԼԻ. cf. ԱՆՇԵՂ, ա. մ.

Անշեղելի, անայլայլելի. (Դիոն. ածայ.)

Լսեն ձայնի պատգամաց նորա անշեղելի կամօք։ Անշեղլի յերկրային կրից. (Լմբ. սղ.։)