ԱՆՇԱՀԵԿԱՆ գրի ստէպ եւ ԱՆՇԱՅԵԿԱՆ. cf. ԱՆՇԱՀ.

Անշահեկան խոտոցն. (Ագաթ.։)

Ո՛վ ճաշ անշայեկան. (Ոսկ. ես.)

Յանշայեկանէն շայեկանն (երեւի). (Յճխ. ՟Դ։)