cf. ԱՆՀԱՄԲԵՐ.

Անհամբերելի վիշտ. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Անհամբերելի սէր է եկեղեցւոյ սրբոյ ընդ Աստուծոյ. (Նար. երգ.) իբր անհամբեր, կամ անկար ի համբերել. անժուժալի։

Étymologie