adv.

ԱՆԿԱՐՕՏԱԲԱՐ ԱՆԿԱՐՕՏ. ἁνενδεῶς. largiter, ut nihil desit. Առանց կարօտութեան իրիք. առատապէս. լիապէս. պօլ պօլ.

Լիով ապա եւ անկարօտ վայելեն։ Անկարօտ բարեբաստանալ ի կենցաղումս։ Փութացան անկարօտ պատրաստել. (Պիտ.։)

Անկարօտաբար զպէտսն լցուցեալ. (Բրս. առ Ածաբ.։)

Նշանակէ անկարօտաբար զբոլորն, զոր եւ կարեւոր են մեզ. (Երզն. քեր.։)

Étymologie