adj.

Զոր չէ մարթ բովանդակել մտօք. անկշռելի. անպարիմանալի.

Ուսուցանէ զաստուածային բնութիւնն ամենեւին անհասանելի գոլ եւ անզմտաւածելի. (Նիւս. երգ.։)