adv.

Առանց ապականութեան. եւ անախտաբար.

Անապականաբար կոչմամբ զչորեքօրեայն ի թաղմանէ։ Ի յարգանդի անապականաբար կրեցեր։ Յարգանդի քում անապականաբար բնակեցաւ. (Շար.։)

Յղացար անապականաբար (յն. անսերմնաբար). (Կիւրղ. ի կոյսն.։)