adj.

Մակդիր պատահման, որ յայլում ենթակայանայ, այս ինքն յինքնաստորակայ գոյացութեան.

Ինքնաստորակայքն բաղկացուցանեն զայլաստորակայսն. իսկ ըստ պորփիւրի՝ այլաստորակայքն բաղկացուցանեն զինքնաստորակայսն. (Անյաղթ պորփ.։)