cf. ԱՄԲԻԿՈՒՆ կամ ՅԱՄԲԻԿՈՆ կամ ԱՄՊԻԿՈՒՆ. Բառ յն. ἵαμβος, ἱαμβικός. տաղաչափութիւն, որոյ ոտք բաղկացեալ իցեն ի սուղ եւ յերկար փաղառութեանց.