adj. adv.

Իբրեւ զամպ փայլեալ, եւ փայլեցուցիչ ամպոց.

Ակն արեւու՝ ծիրանածագ եւ ոսկեճաճանչ լուսով, ամպափայլ, լուսաւորելով զանձինս յողդողդաց. (Ոսկիփոր.։)