adj.

πάγκλητος celeberrimus Փառաւոր եւ մեծանուն. մեծաշուք.

Ամենափառ վկայ. (Ճ. ՟Ա.։)

Ծայրագոյն, այս ինքն համատարած եւ ամենափառ շնորհիւս լրացայ. (Լծ. նար.։)