adj.

most miraculous, very prodigious, wonderful, amazing, astonishing.

adj.

ԱՄԵՆԱՀՐԱՇ եւ ԱՄԵՆԱՀՐԱՇԱՓԱՌ. Ամենայնիւ ի վեր քան զհրաշս կամ զկարծիս մարդկան. իբր. յն. παραδοξότατος. qui est praeter omnium opinionem, admirabilis, incredibilis խելքի վեր, խիստ արմննալու, անկարծելի. ճիպ շաշըլաճագ. փէք աճայիպ.

Անուն իսկ ամենահրաշ պանծալի. (Պիտ.։)

Պատուար ամենահրաշ ըստ Եզեկիէլի. (Նար. կուս.։)

Ո՛վ ամենահրաշափառ զօրութիւն աստուածընկալ նշանիս. (Նանայ.։)